Anlæg og Kloark

Mange års erfarring inden for alle sider af entreprenørfaget

Vi tilbyder:

  • Nedrivning

  • Reetablering

  • Nedsivningsanlæg

  • Støbearbejde såsom sokkel, gulv m.m

  • Oprensning af vandløb

  • Udgravninger

  • Kloak med egen aut. kloakmester

  • Flytning af jord

Vi benytter os af større gravemaskiner, Rendegraver samt minigraver, så det er muligt at komme ind alle steder og gøre et godt arbejde. Vi gør meget ud af reetablering af områderne.